"So if you walk away, who is gonna stay? Cause I'd like to make the world be a better place" Protože

Každý jednotlivec může měnit celek

Stačí jenom chtít a snažit se.

bourka
dest
slunce

Věci k zamyšlení...

Nečtěme Blesk

A bulvární noviny obecně. Když už je číst "prostě musíme", neustále mějme na paměti, že je to bulvár a obsah berme s nadhledem, nejlépu se mu smějme. V žádném případě neberme získané "informace" vážně a nepokládejme je automaticky za pravdivé.

Zajímejme se o zdroje informací

Když se dozvíme nějakou zprávu, zajímejme se, od koho pochází. Sami pro sebe si vyhodnocujme, zda jde o důvěryhodného člověka či médium a toto své hodnocení relevance berme vždy v potaz.

Uvědomujme si pozitivní zprávy

Drtivá většina zpráv ve všech médiích je negativní. Proč by to tak mělo být? Vyhledávejme ty pozitivní, užívejme si radost z nich a dělme se o ně s ostatními.

Choďme k volbám

Volby jsou základní součást demokratické společnosti, její nejsilnější nástroj. Naše demokracie je mladá a musíme se o ni starat. Vždy záleží na každém hlasu, proto choďme k volbám a nabádejme k tomu i své okolí.

Nadáváním nic nezměníme

Pouhým stěžováním si a naříkáním člověk málokdy něco změní. Je potřeba svůj názor prosazovat a využívat možnosti svobody slova a projevu, ovšem konstruktivně.

Nehledejme za vším to nejhorší

Na všechny události se vždy dá dívat z více stran a z každé vypadá trochu jinak. Budeme-li se snažit hledat tu pozitivní, lépe se se vším vyrovnáme a navíc tím inspirujeme své okolí.

Respektujme názory ostatních

Mějme na paměti, že náš názor nemusí být většinový. Buďme otevřeni názorům ostatních a diskutujme o nich s nimi. Neshoda v některých otázkách není být důvodem k pohrdání.

Všímejme si svého okolí

Jakkoli drobný dobrý skutek udělá radost druhým i nám samotným. Zvednout odpadek, převést nevidomého přes ulici, pomoct s kočárkem, to jsou maličkosti, ale ne samozřejmosti. Snažme se, aby byly.

Nesuďme předčasně

Že je někdo bohatý ještě neznamená, že si své peníze vydělal nepoctivě. Tvořme si svůj názor postupně a s rozvahou, nebojme se ho s časem zpřesňovat. Nebuďme přehnaně radikální. Ověřujme si své informace z více zdrojů.

Smějme se

Smích dokáže opravdu velké věci a s úsměvem jde všechno líp. Nevěříte? Tak to zkuste :-)

A hlavně nečtěme ten Blesk! :-)